DISKÍTO

Ahoj děti!

Aby vám nebylo po našem kroužku tolik smutno, můžete si zatancovat doma za pomoci sdílených videí. 

Ahoj děti!
Pro všechny členy zájmového kroužku Diskíto jsme připravili malé dobrodružství. Najdeš všechny nápovědy a vyluštíš tajenku?