Světlo a stíny světa

23.03.2018

Světlo a stíny světa je filmový festival o lidských právech a ekologii, který je každoročně pořádán Střediskem volného času Miroslav pro žáky a žákyně ze Základní školy Miroslav. I v letošním školním roce nemohl v celoročním plánu chybět. 

Letošní ročník filmového festivalu navštívilo celkem 20 tříd ze Základní školy Miroslav což je něco přes 400 účastníků. Pro každý ročník byl připraven speciální program, který zahrnoval témata jako je například drogy, domácí násilí, chudoba, dětská práce, šikana apod. V programu nebyly zahrnuty pouze stíny našeho světa, ale také světlo. To zahrnovalo témata jako je například příroda, ekologie apod. Všechny promítané filmy byly natočeny podle skutečné události. Po promítnutí filmu vždy následovala diskuze na dané téma.