MirRunCup 2020


Z důvodu prodloužení mimořádného opatření
se MirRunCup odkládá na sobotu 26. září 2020.