Tříďouni v akci

Projektový den mimo SVČ Miroslav financovaný projektem Šablony EU.