ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska

https://mitkamjit.cz/ 

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020

https://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/232_428_aktuality.pdf