ZOO Jihlava 13. 6. 2019

Projektový den mimo SVČ Miroslav na téma "Voda všude kolem nás" v ZOO Jihlava.