Informace k provozu SVČ Miroslav od 10. 5. 2021

06.05.2021

Hurá! Konečně jsme se dočkali! :-)

Od pondělí 10. května 2021 je umožněn provoz středisek volného času za specifických podmínek a my se tedy opět můžeme vídat v kroužcích! Rozvolnění je částečné a podmínky ke konání kroužků jsou komplikované, často... jak to jen říct... zkrátka nelogické... :-), ale na to jsme malí páni... :-)

Připravili jsme pro vás systém, který se může jevit jako složitý, ale věřte, že je to nejlepší možné řešení, abychom se mohli pravidelně vídat v co nejvíce kroužcích.

Prosíme vás o důkladné přečtení nařízení z MŠMT (zkráceno, viz dále) a následujícího textu.


Ve střediscích volného času

 • se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání, bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině,
 • účastníci, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15 m2,
 • se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,
 • účastníci těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), způsob dokládání ze strany účastníka je uveden níže.

Toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní vice než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník:

a) prokáže, že

i. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním                                         výsledkem, nebo

iii. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného                                             mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na                                           přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než                             90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

ÚČASTNÍKOVI NEBO ŽÁKOVI, KTERÝ NESPLNÍ TYTO PODMÍNKY, NEUMOŽNÍ ŠKOLA NEBO ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ ÚČAST NA VZDĚLÁVÁNÍ!!!


Jak to u nás bude od pondělí 10. května 2021 vypadat:

 • Kroužky, které budou probíhat ve větších skupinkách venku a je na ně nutné doložit čestné prohlášení (ke stažení níže) nebo splnit jiné podmínky uvedené v nařízení MŠMT, jsou následující:
 • Mladý svišť, Rebelky, Jóga (jen děti ze ZŠ), Just dance KIDS, Just dance TEENS, Florbal (všechny skupiny) - rodiče budou informováni SMS zprávou s upřesněním termínu konání ZK.
 • Čestné prohlášení si vytiskněte, dítě jej musí přinést každý den, kdy má kroužek! Bez tohoto prohlášení bohužel není účast na výše uvedených kroužcích možná! V případě, že nemáte možnost tisku, si tiskopis prohlášení vyzvedněte v SVČ.
 • Kroužky, na které není potřeba žádné čestné prohlášení ani nic dalšího, protože budou probíhat ve skupinách po max. 3 účastnících + vedoucí ZK a budou vypsány v rezervačním systému, jsou následující:
 • Sportík MLADŠÍ, Badminton MLADŠÍ, Badminton STARŠÍ, Jumping KIDS, Jóga (jen děti z MŠ), Špachtlička, Keramika 1, Keramika 2, Počmáraní banditi, Třetí dimenze, Svět Stavebnic, PC hry MLADŠÍ, PC hry STARŠÍ, Pod pokličkou JUNIOR, Pod pokličkou MASTER.
 • V rezervačním systému je pro tyto kroužky vypsáno několik skupin tak, aby měli všichni přihlášení členové možnost se zúčastnit.
 • Každý člen kroužku se může přihlásit jen na jednu hodinu týdně daného kroužku. Př.: je-li mé dítě přihlášeno např. do ZK Špachtlička, vyberu jeden ze tří nabízených termínu a do jednoho z nich dítě v rezervačním systému zapíšu.
 • Rezervační systém jsme vytvořili v co nejjednodušší podobě bez nutnosti se registrovat (z důvodu předpisů GDPR), proto vám vytvořená rezervace nepůjde smazat. V případě technických potíží nás kontaktujte na email: daniel.malek@svcmiroslav.cz
 • Odkaz na rezervační systém: https://www.supersaas.cz/schedule/SVCMiroslav/Krou%C5%BEky_SV%C4%8C_Miroslav
 • Další kroužky, které budou probíhat také ve skupinách po max. 3 osobách + vedoucí, ale nejsou zapsány v rezervačním systému, jsou následující:
 • Sportík - STARŠÍ, Stolní tenis, Buď fit, Šperkovnice, Dell´arte, Dárkostroj, Veselé pískání, Veselé pískání MŠ, Na kytaru bez not, Rybářský kroužek, Akvaristický kroužek, Myslivecký kroužek, Modelářský kroužek, Kutílek, Malíčci, Klub karetních her Pokémon a Magic, klub Kostka - rodiče budou informováni SMS zprávou s upřesněním termínu konání ZK.


Uff, delší aktualitu jsme snad neměli! :-) Tento systém považujeme za nejlepší možné řešení, jak se pravidelně vídat v co nejvíce kroužcích za nařízených podmínek.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech 725 317 274 nebo 725 312 840.

Moc se na vás těšíme!                                                                                                                                                              pracovníci SVČ Miroslav