Nařízení KHS JmK

02.10.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020, které se týká omezení provozu Středisek volného času, ZUŠ a dalších zařízení v celém Jihomoravském kraji s platností od pondělí 5. října do pátku 16. října 2020.

https://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/232_428_aktuality.pdf