Světlo a stíny světa

15.03.2019

V týdnech 4. - 8. 3. 2019 a 11. - 15. 3. 2019 se ve Středisku volného času konal již tradiční filmový festival Světlo a stíny světa aneb Dny pro lidská práva a ekologii, který se zabývá různými zajímavými tématy a byl určen pro děti ze Základní školy Miroslav. Dokumentární filmy pro 1. a 2. ročník byly zaměřeny na ekologii. Ve 3. - 9. ročnících se probírala i závažnější témata jako je šikana, drogy, dětská práce, rovnoprávnost mužů a žen apod.