Tak jsme se konečně dočkali!

04.12.2020

Od pondělí 7. prosince je opět povolena prezenční činnost středisek volného času za dodržení určitých omezení. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i Středisko volného času Miroslav znovu od pondělí otevírá své zájmové kroužky dle původního rozvrhu. 

Na každém místě výkonu činnosti budeme postupovat podle vlastního harmonogramu, který se bude řídit především tím, jak budeme schopni zajistit podmínky v souladu s danými nařízeními, s důrazem na ochranu účastníků i vedoucích.                                

Oznámení o konání kroužku obdrží členové formou SMS.

Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020 najdete zde.

Nejdůležitější pokyny k účasti na zájmové činnosti:

  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách SVČ je povinné nosit roušky!
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na vás těšíme a tímto také žádáme a prosíme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému vyhlášení omezujících opatření.